แปซิฟิคชัตเตอร์ บจก.


แปซิฟิคชัตเตอร์ บจก.

Full Description


แปซิฟิคชัตเตอร์ บจก.
จำหน่ายประตู-หน้าต่างเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

179/55 อมร นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

179/55 Amorn, Nanglinchi Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2678-3926-8

Fax

0-2678-3928