แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

geotech@ksc.th.com
แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/36 อาคารสาทรนครทาวเวอร์ ชั้น 21 สาทรเหนือ เขตบางรัก กทม.

Address (English)

100/36 Sathorn Nakhorn Tower, 21st Fl., Sathon-Nua Rd., Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2636-7520

Fax

0-2636-7519

...