แปซิฟิก ไอ อี บจก.


แปซิฟิก ไอ อี บจก.

Full Description


แปซิฟิก ไอ อี บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

94/9 ราชครู พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

94/9 Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2617-2816, 0-2617-2818-20

Fax

0-2617-2817

...