พี49 ดีไซน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจก.

p49deesign@p49deesign.com
พี49 ดีไซน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจก.

Full Description


พี49 ดีไซน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจก.
สถาปนิกออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

74 หลังสวน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

74 Langsuan, Ploenchit Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2652-2900-15

Fax

0-2652-2200