พี.วี.เอส.อีเล็คทริค เซอร์วิส บจก.


พี.วี.เอส.อีเล็คทริค เซอร์วิส บจก.

Full Description


พี.วี.เอส.อีเล็คทริค เซอร์วิส บจก.
จำหน่ายประตูเหล็กม้วนที่อยู่ (ภาษาไทย)

10/189 หมู่ 9 นวลจันทร์ สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

10/189 Moo 9, Nuanchan, Sukhaphibal 1 Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2943-8552-4

Fax

0-2508-0706