พี.วี.ไมนิ่ง แอนด์ เอ็กซ์พลอเรชั่น บจก.


พี.วี.ไมนิ่ง แอนด์ เอ็กซ์พลอเรชั่น บจก.

Full Description


ที่ 1 งานโม่หิน ของจริงไม่ได้โม้ 300 ตัน/ชั่วโมง

thaicon2019_yok13_01ที่อยู่ (ภาษาไทย)

48/3, กาญจนาภิเษก, ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร

Zip code

10170

Tel.

08-1349-7339, 08-7689-2221, 08-4503-9851