พี.ยู.วี. บจก.


พี.ยู.วี. บจก.

Full Description


พี.ยู.วี. บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

298/2 อินทามระ 41 สุทธิสาร เขตดินแดง กทม.

Address (English)

298/2 Inthamara 41, Suthisan Rd., Dindaeng, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2693-6536, 0-2275-6083

Fax

0-2275-6105