พี-เทค แมนูเคม บจก.

ptechmanuchem@yahoo.com, ptech@thailand.net
พี-เทค แมนูเคม บจก.

Full Description


พี-เทค แมนูเคม บจก.
จำหน่ายเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

3531/107-108 ตรอกนอกเขต จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

3531/107-108 Trok Nokkhet, Chan Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2291-1442, 0-2291-1453-4

Fax

0-2291-4040