พี.ที.พี. เจเนอรัล การ์ด บจก.

info@ptpgeneralguard.com
พี.ที.พี. เจเนอรัล การ์ด บจก.

Full Description


พี.ที.พี. เจเนอรัล การ์ด บจก.
ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

2111/4 หมู่ 4 เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

2111/4 Moo 4, Theparak Rd., Theparak, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2758-4057, 0-2758-4021

Fax

0-2758-4021