พี.ที.เค. แลนด์ บจก.


พี.ที.เค. แลนด์ บจก.

Full Description


พี.ที.เค. แลนด์ บจก.
โครงการหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ (ภาษาไทย)

133/183 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

133/183 Charansanitwong Rd., Bang-Or, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2885-5031

Fax

0-2433-5764