พี เอส วี การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป บจก.


พี เอส วี การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป บจก.

Full Description


พี เอส วี การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/54 หมู่ 13 สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

47/54 Moo 13, Sihaburanukij, Minburi, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2906-4235

Fax

0-2906-4236