พี.เอส.ที. โฮมเซอร์วิส บจก.

pst_termite@maildozy.com
พี.เอส.ที. โฮมเซอร์วิส บจก.

Full Description


พี.เอส.ที. โฮมเซอร์วิส บจก.
บริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลง หนูที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/112 หมู่บ้านอัมพรเพลส แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.

Address (English)

1/112 Au-Ngoen, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2998-3036, 0-2998-3063

Fax

0-2992-4115