พี.เอส.กรุ๊ป (ประเทศไทย) บจก.


พี.เอส.กรุ๊ป (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


พี.เอส.กรุ๊ป (ประเทศไทย) บจก.
ผลิต จำหน่ายน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

119/127-128 หมู่บ้านสินธานี 5 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

119/127-128 Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2948-3045-8, 0-2948-3068

Fax

0-2948-3069