พี.เอส. อาร์คิเทคส์ บจก.

prasert@ps-architects.net
พี.เอส. อาร์คิเทคส์ บจก.

Full Description


พี.เอส. อาร์คิเทคส์ บจก.
สถาปนิกออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

41637 แสงจันทร์-รูเบีย พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

41637 Saengchan-Rubia, Rama IV Rd., Phrakhanong, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2712-0032-8, 0-2390-0034

Fax

0-2391-2204