พี เอส อลูมิเนียม บจก.


พี เอส อลูมิเนียม บจก.

Full Description


พี เอส อลูมิเนียม บจก.
จำหน่ายประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

75 หมู่ 10 หมู่บ้านนครธน 114 เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Address (English)

75 Moo 10, 114, Phetkasem Rd., Omnoi, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74130

Tel.

0-2420-2457, 0-2420-4909, 0-2420-2275

Fax

-02420-4910