ป. พัฒนาสแตนเลส หสม.


ป. พัฒนาสแตนเลส หสม.

Full Description


ป. พัฒนาสแตนเลส หสม.
ผลิตและจำหน่ายประตู-ราวบันไดที่อยู่ (ภาษาไทย)

97 ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

97 Pracha-Uthit Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2275-4583, 0-2276-8524

Fax

0-2690-2903