พี พี เอส โปรเต็คชั่นเซอร์วิส หจก.


พี พี เอส โปรเต็คชั่นเซอร์วิส หจก.

Full Description


พี พี เอส โปรเต็คชั่นเซอร์วิส หจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

2080/238 หมู่ 1 สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

2080/238 Moo 1, Sukhumvit 107, Samrong Nua, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2398-6124

Fax

0-2749-7168