พี แอนด์ พี อินเตอร์การ์ด บจก.


พี แอนด์ พี อินเตอร์การ์ด บจก.

Full Description


พี แอนด์ พี อินเตอร์การ์ด บจก.
ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

74/327 เพชรเกษม 93 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Address (English)

74/327 Phetkasem 93, Omnoi, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74110

Tel.

0-2420-9549, 0-2811-0508-9

Fax

0-2420-9552