พี พี เอ เมนเทนแนนซ์ บจก.


พี พี เอ เมนเทนแนนซ์ บจก.

Full Description


พี พี เอ เมนเทนแนนซ์ บจก.
บริการทำความสะอาดกระจกสูงและอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

7 ลาดพร้าว 136 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

7 Latphrao 136, Latphrao Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2377-8438, 0-2377-9813

Fax

0-2377-9813