พี.เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น บจก.

pnpengineer@hotmail.com
พี.เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น บจก.

Full Description


พี.เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้าง Mechanical & Constructionที่อยู่ (ภาษาไทย)

67 หมู่ 6 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Address (English)

67 Moo 6, Tap Kwang, Kaengkhoi, Saraburi

Zip code

18260

Tel.

0-3632-9907

Fax

0-3632-9908