พี เอ็ม แอล กรุ๊ป บจก.


พี เอ็ม แอล กรุ๊ป บจก.

Full Description


พี เอ็ม แอล กรุ๊ป บจก.
บริการดูแลความสะอาด บริการแรงงาน รักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

365/3 ริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

365/3 Rimkhongchakphra, Bangkhunsi, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2866-6289

Fax

0-2866-6295