พี.เอ็ม.ไอ. เอ็นยิเนียริ่ง บจก.

pmi.korat@gmail.com
พี.เอ็ม.ไอ. เอ็นยิเนียริ่ง บจก.

Full Description


พี.เอ็ม.ไอ. เอ็นยิเนียริ่ง บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

41621 สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Address (English)

41621 Suep Siri Rd., Nai Muang, Mueang, Nakhonratchasima

Zip code

30000

Tel.

0-4435-3098

Fax

0-4435-3052