พี.แอล. ดีไซน์ บจก.

pldesign@asiaaccess.net.th
พี.แอล. ดีไซน์ บจก.

Full Description


พี.แอล. ดีไซน์ บจก.
รับออกแบบภูมิทัศน์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

55/9 ศรีกานต์แมนชั่น พหลโยธิน 2 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

55/9 Srikarn Mansion, Phahonyothin 2, Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2278-5505, 0-2619-1759

Fax

0-2619-1758, 0-2615-1758