พ.เกียรติณรงค์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

p_kiat@samart.co.th
พ.เกียรติณรงค์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

Full Description


พ.เกียรติณรงค์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง หจก.
บริการงานขุดและงานถมดินที่อยู่ (ภาษาไทย)

102/695 นารถสุนทร สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

102/695 Sukhumvit Rd., Paknam, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2223-2618, 0-2223-7677, 0-2394-4159

Fax

0-2224-4285, 0-2384-6352