พี เค อะลูมิเนี่ยม บจก.


พี เค อะลูมิเนี่ยม บจก.

Full Description


พี เค อะลูมิเนี่ยม บจก.
จำหน่ายอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างที่อยู่ (ภาษาไทย)

95, 93/1, 93/2 หมู่ 2 ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Address (English)

95, 93/1, 93/2 Moo 2, Tiwanon Rd., Thasrai, Mueang, Mahasarakham

Zip code

11000

Tel.

0-2591-0946-7, 0-2580-7313

Fax

0-2588-4281