พี.เจ. รวมช่าง หจก.

pj_machine@hotmail.com
พี.เจ. รวมช่าง หจก.

Full Description


พี.เจ. รวมช่าง หจก.

  • รับทำประตู ช่องรั้ว ราวบันได งานสเตนเลส
  • จำหน่ายเครื่องบากท่อ เครื่องดัด รับทำประตู ช่องรั้ว ราวบันได งานสเตนเลส

32-Col_PJที่อยู่ (ภาษาไทย)

69/176 ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

69/176 Sisaman Rd., Banmai, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2501-5640, 0-2961-4540

Fax

0-2501-5639, 0-2961-5832