วิศวกรที่ปรึกษา พี.เอช. 2000 บจก.

ph2000@ph2000.co.th
วิศวกรที่ปรึกษา พี.เอช. 2000 บจก.

Full Description


วิศวกรที่ปรึกษา พี.เอช. 2000 บจก.
บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

50/1199 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

50/1199 Moo 9, Bangphut, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2960-0251-4

Fax

0-2960-0255