พี.เอฟ.พี เซอร์วิส บจก.


พี.เอฟ.พี เซอร์วิส บจก.

Full Description


พี.เอฟ.พี เซอร์วิส บจก.
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

63/378 บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

Address (English)

63/378 Bangphai-Nongpraongai Rd., Bangrakphatthana, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2597-3459

Fax

0-2597-3006