พี.เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


พี.เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


พี.เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

245/5 โชคชัยร่วมมิตร วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

245/5 Chockchai-Ruammitr, Viphavadi-Rangsit Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2691-4811-2, 0-2277-4999

Fax

0-2275-9374