พี.ดี.กรุ๊ป หจก.


พี.ดี.กรุ๊ป หจก.

Full Description


พี.ดี.กรุ๊ป หจก.
บริการกำจัดปลวกที่อยู่ (ภาษาไทย)

19/142 ศิลปเดช ริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

19/142 Silaphadet, Rimkhlongbangkho Rd., Bangkho, Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2468-3408, 0-2477-2504

Fax

0-2477-2514