พี แคร์ เซ็นเตอร์ บจก.


พี แคร์ เซ็นเตอร์ บจก.

Full Description


พี แคร์ เซ็นเตอร์ บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

252/68 หมู่บ้านพูนสินธานี 2 ราษฎร์พัฒนา แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

252/68 Ratphatthana Rd., Khlongsongtonnun, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2322-2552, 0-2918-3073, 0-2918-4254

Fax

0-2322-5822