พี ซี ที ซิเคียวริตี้ การ์ด บจก.


พี ซี ที ซิเคียวริตี้ การ์ด บจก.

Full Description


พี ซี ที ซิเคียวริตี้ การ์ด บจก.
ให้บริการรักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักรที่อยู่ (ภาษาไทย)

62/1 อินทามระ 7 สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

62/1 Inthamara 7, Suthisarnvinichchai Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2278-2002, 0-2279-9267, 08-1453-7632