พี.บี.แอล.กรุ๊ป บจก.


พี.บี.แอล.กรุ๊ป บจก.

Full Description


พี.บี.แอล.กรุ๊ป บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

1032/27 วัดจันทร์ใน สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

1032/27 Watchan Nai, Sathupradit Rd., Bangphongphang, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2683-8315-6, 0-2284-1747, 0-2683-9220-1

Fax

0-2683-8316