พี 39 เซอร์วิส บจก.


พี 39 เซอร์วิส บจก.

Full Description


พี 39 เซอร์วิส บจก.
บริการด้านรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

15/19 หมู่ 13 กรุงเทพ-กรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

15/19 Moo 13, Krungthep-Kreetha Rd., Saphansoong, Saphansung, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2736-2480