โอซเล็ม บจก.

info@by-ozlem.com, azlemjob@cmail.com
โอซเล็ม บจก.

Full Description


โอซเล็ม บจก.
ออกแบบสถาปัตยกรรม และรับเหมาตกแต่งภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

67/19 ไดนาสตี้คอมเพล็กซ์ ลาดพร้าว 71 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

67/19 Dynasty Complex, Latphrao 71, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2933-1793, 0-2933-4758

Fax

0-2933-1093, 0-2933-1793