โอเวอร์ซี อลูมินั่ม บจก.

oac87@hotmail.com
โอเวอร์ซี อลูมินั่ม บจก.

Full Description


โอเวอร์ซี อลูมินั่ม บจก.
จำหน่าย ออกแบบและติดตั้งประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

62/7 ลาดพร้าว 87 ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

62/7 Chanthasuk 87, Latphrao Rd., Khlongchaokhunsing, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2539-8604-6, 0-2538-9425

Fax

0-2539-0569