ออสตาคอม เทคโน บจก.

ostacom@yahoo.com
ออสตาคอม เทคโน บจก.

Full Description


ออสตาคอม เทคโน บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม และทาสีที่อยู่ (ภาษาไทย)

700/21 อาคารรีเจ้นท์ศรีนครินทร์ ประจิตต์ ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

700/21 Regent Sinakharin Bldg., Prachit, Srinakharin Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2722-9059-60

Fax

0-2722-9861