โอเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

oss_out@yahoo.com
โอเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


โอเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

60/224 หมู่ 12 รามอินทรา 40 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

60/224 Moo 12, Ramintra 40 Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2944-5635

Fax

0-2944-5451