โอเรียนทอล โปรเฟสชั่นนอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ บจก.

opec@samart.co.th
โอเรียนทอล โปรเฟสชั่นนอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ บจก.

Full Description


โอเรียนทอล โปรเฟสชั่นนอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ บจก.
ที่ปรึกษาและออกแบบด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

555/33 อาคารเอสพีทาวเวอร์ ชั้น 15 สุขุมวิท 63 สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.

Address (English)

555/33 SP Tower, 15th Fl., Sukhumvit 63, Sukhumvit Rd., Khlongtan-Nua, Watthana, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2381-8780-3

Fax

0-2381-8779