โอเรียนท์ อาลูมิเนียม บจก.


โอเรียนท์ อาลูมิเนียม บจก.

Full Description


โอเรียนท์ อาลูมิเนียม บจก.
จำหน่ายและติดตั้งประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

32, 34 อนามัย ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

32, 34 Anamai, Sinakharin Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2721-5961-5

Fax

0-2721-3350