โอเรกอน อลูมิเนียม บจก.

oregon@oregon.co.th
โอเรกอน อลูมิเนียม บจก.

Full Description


โอเรกอน อลูมิเนียม บจก.
ผลิตและจำหน่ายประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

226 รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Address (English)

226 Rangsit-Nakhonnayok 49 Rd., Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani

Zip code

12130

Tel.

0-2996-2111-7

Fax

0-2996-2146