โอนัส บจก.


โอนัส บจก.

Full Description


โอนัส บจก.
ออกแบบ ติดตั้งและให้คำปรึกษางานก่อสร้าง, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบปรับอากาศ งานระบบไฟฟ้า, งานระบบดับเพลิงที่อยู่ (ภาษาไทย)

45/102 เพชรเกษม 81 เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.

Address (English)

45/102 Phetchakasem 81, Phetchakasem Rd., Nongkhangphlu, Nongkhaem, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2813-1034

Fax

0-2813-1035