องศาสถาปนิก บจก.

ongsa@ongsa.co.th
องศาสถาปนิก บจก.

Full Description


องศาสถาปนิก บจก.
สถาปนิกออกแบบ ที่ปรึกษาที่อยู่ (ภาษาไทย)

35/138 อาภาภิรมย์ รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

35/138 Aphaphirom, Ratchadaphisek Rd., Chankasem, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2513-9020-2

Fax

0-2513-9019