วันอัพ บจก.


วันอัพ บจก.

Full Description


วันอัพ บจก.
รับเหมาก่อสร้าง, ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

184 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 37 ห้อง 184/236 รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

184 Fortune Tower, 37th Fl., Ratchadaphisek Rd., Huaykhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2645-3535

Fax

0-2645-3538-9