โอ เอ็ม ซี ซันยู เอลลิเวเตอร์ บจก.

purchasing@omcelevator.co.th
โอ เอ็ม ซี ซันยู เอลลิเวเตอร์ บจก.

Full Description


โอ เอ็ม ซี ซันยู เอลลิเวเตอร์ บจก.
ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง จำหน่ายลิฟต์โดยสาร ลิฟต์พยาบาล ลิฟต์แก้วที่อยู่ (ภาษาไทย)

9, 11, 13 หมู่ 1 สามัคคี 59 สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

9, 11, 13 Moo 1, Samakki 59, Samakki Rd., Thasrai, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2980-0191-4

Fax

0-2573-8403

...