โอซีพี โพลีเทค บจก.


โอซีพี โพลีเทค บจก.

Full Description


โอซีพี โพลีเทค บจก.
จำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดสำหรับพื้นอีพอกซีโดยเฉพาะที่อยู่ (ภาษาไทย)

69/3 หมู่ 6 ลำลูกาคลอง 8 ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Address (English)

69/3 Moo 6, Lumlukka Khlong 8, Lamlukka Rd., Lamlukka, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12150

Tel.

0-2509-0009, 0-2987-0977

Fax

0-2987-0288