โอเชียน เคมีกา บจก.


โอเชียน เคมีกา บจก.

Full Description


โอเชียน เคมีกา บจก.
ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด บริการพนักงานทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

590 บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

590 Boromratchonni Rd., Bangbamrhu, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2434-6465-7

Fax

0-2434-6465