โอเบเอ็นจิเนียริ่ง บจก.


โอเบเอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


โอเบเอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ออกแบบก่อสร้าง ต่อเติมบ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

60/238 ประชาร่วมใจ 31 ประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม.

Address (English)

60/238 Pracharuamchai 31, Pracharuamchai Rd., Sraikhongdin-Tai, Khlongsamwa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2995-2881-2

Fax

0-2995-2883