โอ.ยูบี.คอนสตรัคชั่น บจก.


โอ.ยูบี.คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


โอ.ยูบี.คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

21, 23 พัฒนาการ 58 (ม.เอื้อวัฒนสกุล) พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

21, 23 Phatthanakan 58, Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2322-4502-6

Fax

0-2322-4509