โอ.ที. ดีไซน์ บจก.

otdesign06@yahoo.com, otdesign@otdesign06.com
โอ.ที. ดีไซน์ บจก.

Full Description


โอ.ที. ดีไซน์ บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่งทำป้ายโฆษณาที่อยู่ (ภาษาไทย)

46 ข หมู่ 13 พหลโยธิน 81 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Address (English)

46 ข Moo 13, Phaholyothin 81 Rd., Kookod, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12130

Tel.

0-2536-6956-8

Fax

0-2536-6956-9